Polityka Cookies

 1. Niniejsza Polityka prywatności dot. Witryny internetowej w domenie: www.kolor-plusz.pl (zwana dalej „Witryną internetową”) i jest skierowana do każdej osoby korzystającej z Witryny internetowej (zwanej dalej jako „Użytkownik”) a określa rodzaj i cele korzystania z plików cookies (zwana jest także dalej „Polityką”).

 2. Administratorem danych osobowych uzyskiwanych od Użytkowników przy użyciu Witryny internetowej jest „Fabryka Zabawek Pluszowych Kolor-Plusz” Mirosław Łapczuk, Maciej Raczkowski Spółka jawna z siedzibą w Koszalinie (75-671) przy ul. Krawieckiej 6, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Koszalinie, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego  pod numerem KRS: 0000083055, NIP: 6691975108, REGON 330491005 (zwany dalej „Administratorem danych osobowych”).

 3. Witryna internetowa może wykorzystywać pliki „cookies”(ciasteczka), które służą do celów identyfikacji przeglądarki podczas korzystania z Witryny internetowej, aby wiadomo było, jaką stronę wyświetlić. Ciasteczka nie zawierają żadnych danych osobowych. Wchodząc na Witrynę internetową na komputerze Użytkownika mogą być umieszczane pewne informacje, które mogą mieć formę pliku „cookie”. Szczegółowe i najbardziej aktualne informacje na ten temat, znajdują się bezpośrednio na stronie producenta http://www.google.pl/intl/pl/policies/technologies/types/

 4. Dane osobowe gromadzone przez Administratora danych osobowych mogą podlegać zautomatyzowanemu przetwarzaniu albo profilowaniu przy wykorzystaniu plików „cookies”.

 5. Pliki „cookies“ są to niewielkie pliki składające się z ciągu liter i znaków, zapisywane na komputerze przez serwer internetowy podczas odwiedzania danej strony internetowej. Pliki typu „cookies” są stosowane przez Witrynę internetową wyłącznie w celu lepszego dostosowania witryny internetowej do indywidualnych preferencji Użytkownika. Ponadto, pliki „cookies“ stosowane na Witrynie internetowej mogą służyć następującym celom:
  1. poprawy wydajności i optymalizacji działania Witryny internetowej. Pliki „cookies” umożliwiają odczytywanie informacji na temat tego, w jaki sposób Użytkownicy poruszają się po stronie internetowej, a tym samym pomagają ją usprawniać;
  2. poprawy funkcjonalności Witryny internetowej;
  3. targetowania treści informacyjnych i promocyjnych. Pliki „cookies” mają na celu automatyczne dostosowanie zawartości Witryny internetowego do potrzeb Użytkownika, m.in. dla wyświetlania reklam na podstawie wcześniejszej aktywności Użytkownika.

 1. Informacje zbierane i generowane przez pliki „cookies” na Witrynie internetowej nie pozwalają na personalizację i identyfikację Użytkownika. W wyniku ich wykorzystywania nie są przechowywane żadne dane osobowe Użytkownika.

 2. Pliki „cookies“ używane na Witrynie internetowej są bezpieczne i nie mają szkodliwego wpływu na komputer Użytkownika. Użytkownik może zmienić sposób korzystania z plików „cookies” przez przeglądarkę, w tym zablokować lub usunąć te, które pochodzą z Witryny internetowej. W większości przeglądarek internetowych można usuwać, kasować pliki typu „cookies” z twardego dysku komputera, zablokować wszystkie przysyłane pliki typu „cookies” lub ustawić ostrzeżenie przed zapisaniem takich plików na dysku. W tym celu należy zapoznać się z instrukcją obsługi lub tematami pomocy używanej przeglądarki internetowej. Proces kontroli i usuwania plików „cookies” może różnić się w zależności od używanej przeglądarki.

 3. Strona internetowa www.kolor.plusz.pl korzysta z wtyczki Google Analytics - to tzw. kod śledzenia, który wskazuje wiek, płeć, lokalizację osób wchodzących na stronę i ruch na stronie internetowej. Dane osobowe pozyskane w ten sposób przechowywane są przez okres 24 miesięcy. W każdej chwili Użytkownik może zablokować kod JavaScript Google Analytics wchodząc na link: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout i postępując zgodnie z zawartymi tam wskazówkami i instrukcjami. Dane te wykorzystywane są przez Administratora danych osobowych jedynie w celach statystycznych.

 4. Administrator danych osobowych jest uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszej Polityki z ważnych przyczyn (np. zmiana przepisów prawa, zmiana zasad funkcjonowania Witryny internetowej).W przypadku wprowadzenia zmian, Użytkownik zostanie powiadomiony z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian - odpowiednia informacja o zmianach w Polityce zostanie umieszczona na Witrynie internetowej.

 5. W razie braku akceptacji zmienionej Polityki, Użytkownik ma prawo do wypowiedzenia Polityki, a tym samym odmowy dalszego pozostawiania swoich danych przekazanych Administratorowi danych osobowych podczas korzystania z Witryny internetowej, co wiąże się dla Administratora danych osobowych z obowiązkiem usunięcia danych osobowych takiego Użytkownika ze zbioru danych osobowych.

 6. Użytkownik proszony jest o niezwłocznie zawiadomienie Administratora danych osobowych o wszelkich stwierdzonych przez niego naruszeniach zasad bezpieczeństwa związanych z korzystaniem z Witryny internetowej. W przypadku jakichkolwiek pytań, uwag oraz wniosków, czy sugestii dotyczących niniejszej Polityki Użytkownik proszony jest także o kontakt z Administratorem danych osobowych. Wszelkie dane
 

Strona korzysta z plików cookie w celach statystycznych. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dotyczących cookies, oznacza zgodę na ich zapisywanie. Dowiedz się więcej X